(028) 3845 9111

 info@vass.edu.vn

 (028) 3845 9111

 info@vass.edu.vn

HotLine
0919 202 002

Previous slide
Next slide

GIỚI THIỆU VỀ TESOL

TESOL là viết tắt của “Teaching English to Speakers of Other Languages” (Giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng khác), là một chứng chỉ quan trọng cho các giáo viên và những người muốn trở thành giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Với khóa học TESOL tại VASS, người học sẽ được cung cấp phương pháp giảng dạy hiện đại và chú trọng vào các vấn đề thực tế trong lớp học, giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy và tìm được việc làm tại các quốc gia trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH TESOL

BASIC PROGRAMMES

DURATION

Giới thiệu việc làm
Xây dựng hình ảnh giảng dạy chuyên nghiệp
Dạy từ vựng, ngữ pháp  và 4 kỹ năng tiếng Anh
Quản lý một lớp học
Cách sử dụng bảng đen
Làm thế nào để sử dụng và tối đa hóa Cơ sở vật chất lớp học, cách soạn giáo án
Tìm hiểu nhu cầu của người học để nâng cao chất lượng giờ học

Thời gian phòng học: 30 giờ
Thời gian tự học: 42 giờ
Thực tập tại VASS (không bắt buộc)
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào VASS

SPECIFIC COURSE PROGRAMMERS

DURATION

Tiếng anh cho trẻ em
Tiếng anh chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh chuyên ngành khác nhau

Thời gian phòng học: 30 giờ
Thời gian tự học: 42 giờ
Thực tập tại VASS (không bắt buộc)
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào VASS

BASIC PROGRAMMES

Giới thiệu việc làm
Xây dựng hình ảnh giảng dạy chuyên nghiệp
Dạy từ vựng, ngữ pháp  và 4 kỹ năng tiếng Anh
Quản lý một lớp học
Cách sử dụng bảng đen
Làm thế nào để sử dụng và tối đa hóa Cơ sở vật chất lớp học, cách soạn giáo án
Tìm hiểu nhu cầu của người học để nâng cao chất lượng giờ học

DURATION

Thời gian phòng học: 30 giờ
Thời gian tự học: 42 giờ
Thực tập tại VASS (không bắt buộc)
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào VASS

SPECIFIC COURSE PROGRAMMES

Tiếng anh cho trẻ em
Tiếng anh chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh chuyên ngành khác nhau

DURATION

Thời gian phòng học: 30 giờ
Thời gian tự học: 42 giờ
Thực tập tại VASS (không bắt buộc)
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào VASS

Chương trình TESOL tại VASS được thiết kế bởi Madison School of Professional Development (MSPD), với những nội dung giảng dạy đa dạng và phù hợp với các mức độ khác nhau. Người học sẽ được hướng dẫn cách dạy từ vựng, ngữ pháp và 4 kỹ năng tiếng Anh, quản lý một lớp học, sử dụng bảng đen và tối đa hóa cơ sở vật chất lớp học. Hơn nữa, chương trình còn tập trung vào việc làm thế nào để sử dụng giáo án và tìm hiểu nhu cầu của người học để nâng cao chất lượng giờ học.
Khóa học TESOL tại VASS cung cấp các lộ trình học chứng chỉ TESOL cụ thể, bao gồm tiếng Anh cho trẻ em, tiếng Anh chứng chỉ quốc tế và tiếng Anh chuyên ngành khác nhau. Thời gian học tại phòng học là 30 giờ, thời gian tự học là 42 giờ và có thực tập tại VASS (không bắt buộc). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội được tuyển dụng vào VASS hoặc các trường quốc tế khác với mức lương tốt.

AI CÓ THỂ HỌC TESOL?

Sinh viên tốt nghiệp từ Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành, hoặc học lấy bằng cử nhân ở nước ngoài, hoặc chương trình liên kết nước ngoài tại Việt Nam, sinh viên năm cuối chuyên ngành tiếng Anh, và ở Việt Nam, sinh viên có chứng chỉ B2 (FCE, DH Cabridge), TOEIC 600+, TOEFL lbt 80, IELTS 6.0 có giá trị trong 2 năm kể từ ngày thi. Ngoài ra, những người đam mê giảng dạy tiếng Anh và muốn trở thành giáo viên tiếng Anh cũng có thể tham gia khóa học TESOL tại VASS.
Sinh viên tốt nghiệp từ Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành, hoặc học lấy bằng cử nhân ở nước ngoài hoặc chương trình liên kết nước ngoài tại Việt Nam
 Sinh viên năm cuối chuyên ngành tiếng Anh ở Việt Nam
 Sinh viên có chứng chỉ B2 (FCE, DH Cabridge), TOEIC 600+, TOEFL lbt 80, IELTS 6.0 có giá trị trong 2 năm kể từ ngày kiểm tra.

KHÓA HỌC TESOL

  THỜI GIAN HỌC
  Thứ hai – Thứ tư – Thứ sáu
  Từ 8:30 sáng đến 11:30 trưa
  Chủ nhật: Từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều

   

  NƠI HỌC
  7 Phạm Văn Hai, Phường 1,
  Quận Tân Bình, TP. HCM

   THỜI GIAN HỌC
   Thứ hai – Thứ tư – Thứ sáu
   Từ 8:30 sáng đến 11:30 trưa
   Chủ nhật: Từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều

    

   NƠI HỌC
   7 Phạm Văn Hai, Phường 1,
   Quận Tân Bình, TP. HCM

   Chứng chỉ TESOL được cung cấp bởi Madison School of Professional. Phát triển. Có giá trị mãi mãi và giá trị quốc tế.

   HỢP TÁC

   icons8-exercise-96 chat-active-icon