(028) 3845 9111

 info@vass.edu.vn

 (028) 3845 9111

 info@vass.edu.vn

HotLine
0919 202 002

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG THÁNG 4/2024 TESOL

🎉𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐓𝐄𝐒𝐎𝐋: HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH XUẤT XẮC!!! 👨‍🏫Lịch Khai giảng vào ngày 𝟏𝟒,𝟏𝟓,𝟏𝟔,𝟐𝟖,𝟐𝟗,𝟑𝟎 tháng 𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒

Read More »
icons8-exercise-96 chat-active-icon